Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE KĘPIŃSKIM

Zgodnie z ustawą darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

Młodzież do 26 roku życia,

Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

Osoby, które ukończyły 65 lat,

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

Kombatanci,

Weterani,

Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

Poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

Wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

Pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

Sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

Prawa pracy,

Przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

Prawa cywilnego,

Spraw karnych,

Spraw administracyjnych,

Ubezpieczenia społecznego,

Spraw rodzinnych,

Prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.